IP Multicast

Internet Protocol Multicast. Prenos dát na niekoľko prijímačov cez sieť Multicast pracujúcu na pozadí. Pokiaľ sa jedná o veľké množstvá dát, je IP Multicast efektívnejší ako normálny internetový prenos, pretože jeden server môže poslať správu súčasne mnohým prijímačom - na rozdiel od tradičnej internetovej prevádzky, ktorá potrebuje pre každý prenos zo zdroja informácií k prijímaču vlastné spojenie. IP Multicasting umožňuje mnohým prijímačom súčasný prístup na jeden a ten istý zdroj. To znamená, že pre všetky prijímače sa prenáša len jedna sada dátových paketov.