IP adresy

Adresy sieťového protokolu. Slúžia na identifikáciu počítača alebo prístroja v TCP/IP sieti. Siete používajúce TCP/IP protokol posielajú správy na základe IP adresy príjemcu. IP adresa má číselný formát (32 bitov); číslo je zapísané ako štyri bodkami navzájom oddelené dielčie čísla. Hodnota jednotlivých čísel je medzi 0 a 255. IP adresa by mohla byť napríklad 1.160.10.240.

V privátnej sieti môžu byť adresy sieťového protokolu prideľované ľubovoľne, pokiaľ sa každá vyskytuje len raz. Samozrejme pokiaľ sa k Internetu pripojí privátna sieť, musia sa používať registrované adresy sieťového protokolu, tzv. internetové adresy, aby sa zabránilo duplicitám.