Intersatellite backup (medzisatelitné zálohovanie)

Flexibilný systém, ktorý niekoľkým satelitom umiestneným na tom istom mieste poskytuje rezervné kapacity, aby mohli nepretržite vysielať, dokonca aj v prípade technického výpadku niektorého transpondéra alebo satelitu.