I

Intersatellite backup (medzisatelitné zálohovanie)

Flexibilný systém, ktorý niekoľkým satelitom umiestneným na tom istom mieste poskytuje rezervné kapacity, aby mohli nepretržite vysielať, dokonca aj v prípade technického výpadku niektorého transpondéra alebo satelitu.

IP adresy

Adresy sieťového protokolu. Slúžia na identifikáciu počítača alebo prístroja v TCP/IP sieti. Siete používajúce TCP/IP protokol posielajú správy na základe IP adresy príjemcu. IP adresa má číselný formát (32 bitov); číslo je zapísané ako štyri bodkami navzájom oddelené dielčie čísla. Hodnota jednotlivých čísel je medzi 0 a 255. IP adresa by mohla byť napríklad 1.160.10.240.

V privátnej sieti môžu byť adresy sieťového protokolu prideľované ľubovoľne, pokiaľ sa každá vyskytuje len raz. Samozrejme pokiaľ sa k Internetu pripojí privátna sieť, musia sa používať registrované adresy sieťového protokolu, tzv. internetové adresy, aby sa zabránilo duplicitám.

IP Multicast

Internet Protocol Multicast. Prenos dát na niekoľko prijímačov cez sieť Multicast pracujúcu na pozadí. Pokiaľ sa jedná o veľké množstvá dát, je IP Multicast efektívnejší ako normálny internetový prenos, pretože jeden server môže poslať správu súčasne mnohým prijímačom - na rozdiel od tradičnej internetovej prevádzky, ktorá potrebuje pre každý prenos zo zdroja informácií k prijímaču vlastné spojenie. IP Multicasting umožňuje mnohým prijímačom súčasný prístup na jeden a ten istý zdroj. To znamená, že pre všetky prijímače sa prenáša len jedna sada dátových paketov.

IPTV

Pojem Internet Protocol Television označuje digitálny prenos televíznych programov a filmov cez digitálnu dátovú sieť. Používa sa k tomu internetový protokol (IP), na ktorom je založený Internet.

 

 

IRD

Integrated Receiver Decoder. Prijímač pre príjem a dekódovanie signálov. Pri digitálnom príjme je dekodér zabudovaný v satelitnom prijímači.

 

 

ITU

Obchodné zastupiteľstvo OSN špecializované na telekomunikáciu. ITU usporadúva pravidelné zasadania, na ktorých sa diskutuje o témach z oblasti telekomunikácií, ktoré majú celosvetový dosah. Najdôležitejšie zasadania sú World Radio Conference (WRC) a World Telephone and Telegraph Conference (WTTC). ITU koordinuje prideľovanie frekvencií používaných pri satelitnom prenose z vesmíru.