Hypermédiá

"Hypermédiá" obsahujú doplnkovú možnosť surfovať cez spojovacie prvky prostredníctvom multimediálnych a hypermediálnych systémov.