Hub

V prípade celosvetovej siete je "hub" komunikačné centrum, v ktorom sa prijímajú príp. zhromažďujú dáta. V takom centru sa okrem toho môže uskutočňovať ďalšie spracovanie a dáta je možné vysielať opakovane (cez Ku pásmo).