Hot Spot

Je verejný bezdrôtový prístupový bod dovoľujúci prístup k Internetu. Hotspoty sú inštalované väčšinou v hoteloch, reštauráciách, na letiskách, nádražiach a ďalších verejných miestach.