Home Page (domovská stránka)

Titulná strana webových stránok. Domovská stránka spravidla slúži ako register alebo obsah a podáva informácie o dokumentoch, ktoré je možné vyžiadať.