High-Band

Frekvenčné pásmo 11,70 GHz až 12,75 GHz používané pre satelitný prenos. Satelitný systém ASTRA toto pásmo využíva výhradne pre prenos digitálnych programov a služieb.