HDTV

High Definition Television je súhrnný pojem, ktorý označuje rad televíznych noriem vyznačujúcich sa oproti bežnej televízii zvýšeným vertikálnym, horizontálnym alebo časovým rozlíšením. HDTV zabezpečuje vysokú kvalitu televízneho signálu poskytujúcu miesto bežných 575 x 720 najmenej 720 x 1280 obrazových bodov.