GSO

Geostationary Satellite Orbit. Geostacionárna obežná dráha 36 000 km nad rovníkom, na ktorej satelit obieha súbežne s rotáciou Zeme.