Free-TV

Programy s voľným príjmom - napr. verejnoprávne a súkromné, ktoré sú ponúkané bezplatne a sú financované rozhlasovými poplatkami alebo reklamou.