Free-to-air Services

Nespoplatnené služby, pre ktorých príjem nie je nutný špeciálny dekodér.