Forward path (vzostupná trasa)

Prenosová cesta od poskytovateľa služieb ku koncovému užívateľovi.