Footprint

Geografická oblasť pokrytá satelitom, ktorej vonkajšia hranica sa definuje ako oblasť, v ktorej kvalita prenosu v dôsledku príliš slabého príjmu klesne pod komerčne prijateľnú úroveň.