Elektronický programový sprievodca (EPG)

Ako Electronic Program Guide sa označuje digitálny variant tlačeného časopisu pre televízne a rozhlasové programy, ktorý je integrovaný v prijímači. Pomocou EPG je možné nechať si zobraziť práve prebiehajúce a ďalšie televízne a rozhlasové programy.