DXB

Digital Extended Broadcasting je koncepcia systému, ktorý je vyvíjaný v rámci BMBF výskumného projektu 3GET. Cieľom je navzájom prepojiť už etablované digitálne rozhlasové služby (DAB a DVB-T príp. DVB-H) a mobilnú rádiovú službu UMTS.