DVB-S karta

PC karta pre digitálny prenos cez satelit (DVB-S) je kompletný digitálny satelitný prijímač. Karta sa zasúva do vášho PC.