DTH (priamy satelitný príjem)

Direct To Home. Príjem satelitného programu do súkromnej domácnosti cez vlastnú parabolickú anténu.