Dosah

Vo vzťahu k satelitnému systému počet domácností, ktoré prijímajú najmenej jeden kanál tohto systému.