Dolby Pro-Logic

Systém pre kódovanie priestorového zvuku (Surround-Sound) vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories Inc. Dolby Prologic Sound System obsahuje najmenej päť reproduktorov.