DMB

Digital Multimedia Broadcasting označuje digitálny systém prenosu dát a televíznych signálov pre mobilné prístroje prostredníctvom satelitu (S-DMB) alebo terestricky.

DVB-H: jedná sa o prenosový štandard, pomocou ktorého je možné prijímať digitálne rozhlasové programy cez malé alebo mobilné prístroje. DVB-H bol vo fáze návrhu a vývoja známy tiež pod označeniami DVB-M a DVB-X.