DINO (Digital Network Operations)

Ústredie v Société Européenne des Satellites, ktoré kontroluje a garantuje kvalitu všetkých služieb prenášaných cez satelitný systém ASTRA. Tato kontrola akosti sa vzťahuje na všetky signály vysielané zo strediska v Betzdorfe.