Digitálna kompresia

Redukcia množiny dát určených na prenos (obrazové, zvukové a dátové signály), ktorá vedie - čo do kvality príjmu - k minimálnym stratám akosti, súčasne ale maximálne využíva existujúce prenosové kapacity. Takým spôsobom je možné prenášať súčasne viac digitálne zhustených televíznych programov miesto jedného nekomprimovaného analógového programu. Kompresia sa uskutočňuje hlavne elimináciou redundantných dát.