Digitalizácia

Konverzia analógových signálov na digitálne signály.