Dekodér

Prístroj, ktorý (obvykle v spojení s čipovou kartou) dekóduje zakódované signály a poskytuje užívateľovi prístup ku službe. Pri digitálnom príjme je dekodér zabudovaný do prijímača (Integrated Reception Decoder, IRD).