DAB

Digital Audio Broadcasting. Terestrický rádiový prenos s veľmi dobrou kvalitou zvuku v pásme VHF alebo L-Band.