Common interface

Rozhranie pre pripojenie zásuvných počítačových kariet (PCMCIA) v prijímači pre podporu systému prístupových oprávnení (conditional access). Pre lepšie využitie Common Interface bolo navrhnutých sedem rozšírení; DVB ich preberá.