CA

Conditional ACCESS - systém kontroly prístupu

Systém Conditional ACCESS (CA) kontroluje prístup užívateľa k službám a programom, ktoré sú z dôvodu ochrany autorských práv a komerčných dôvodov zakódované.