Bouquet, digitálny

Skupina (paket) platených digitálnych programov rôznych žánrov zostavených príslušným poskytovateľom (televízia, rozhlas, služby).