Bitová rýchlosť

Množstvo digitálnych informácií, ktoré je prenesené za určitú dobu, merané v bitoch za sekundu (b/s).