Bit

Skratka pre binárnu číslicu. Najmenšia možná jednotka digitálnej informácie s hodnotou 0 alebo 1 (-1 alebo +1).