Binárna sústava

Systém zápisu, ktorý používa len číslice 0 a 1.