Asymetrický prenos

Prenos, u ktorého sa líši rýchlosť prenosu dát v smere k užívateľovi (download) a od užívateľa (upload) (napr. vysoká prenosová rýchlosť pre download a nízka pre upload).