ASTRA

Ochranná známka a obchodný názov spoločnosti Société Européenne des Satellites, ktorá vlastní a prevádzkuje satelitný systém ASTRA.