API

Application Programming Interface je programovacie rozhranie, ktoré dáva softwarový systém k dispozícii ďalším programom za účelom pripojenia k systému.