Analógový, analógovo

Ukladanie, spracovanie alebo prenos dát prostredníctvom spojito sa meniaceho signálu.