ADR

ASTRA Digital Radio: Rádiový prenos voľne prijímateľných verejnoprávnych a súkromných rozhlasových programov v kvalite blížiacej sa nahrávke na CD prostredníctvom satelitného systému ASTRA. Digitálny prenos je realizovaný cez satelity ASTRA 1A - 1D na subnosnej frekvencii zvuku.