SES ZVEREJNIL SVOJE FINANČNÉ VÝSLEDKY ZA PRVÝ POLROK 2016

GLOBÁLNYMI VÝSLEDKAMI NA CESTE K URÝCHLENIU RASTU

29 Júl 2016

Luxemburg, 29. júla 2016 – SES S.A. (Parížska burza NYSE Eurcent a Luxemburská burza: SESG) reportuje svoje finanční výsledky za prvých šesť mesiacov roka 2016.

 

HLAVNÉ BODY

 

 • Príjmy vo výške 956,8 milióna eur klesli o 4,2 % (4,8 % pri konštantných výmenných kurzoch)

 • EBITDA vo výške 699,8 milióna eur klesla o 5,4 % (5,8 % pri konštantných výmenných kurzoch)

 • Marža EDITBA dosiahla 73,1 % (H1 2015: 74,1 %) a 73,5 % v rovnakom rozsahu

 • Čistý zisk akcionárov dosiahol 227,3 milióna eur (H1 2015: 275,4 milióna eur)

 • Čistý prevádzkový tok hotovosti dosiahol 566,8 milióna eur (H1 2015: 784,4 milióna eur)

 • Evidované zmluvy dosiahli významný objem vo výške 7,3 miliardy eur (2014: 7,4 miliardy eur). (H1 2015: 7,4 milióna)

   

Realizácia diferencovanej stratégie SES pomôže návratu k vysokému rastu

 

 • Rastúca penetrácia HD videa (32,7 %), 16 UHD kanálov a medzinárodných kanálov +11,1 % (medziroční nárast)

 • Zaistenie doteraz najväčšej kapacity zákaziek leteckej konektivity s Gogo a Panasonicom

 • Získanie novej vládnej zákazky v USA a obnovovanie aj rozširovanie vládnych zákaziek inde vo svete

 • Premena podnikových riešení so zameraním na poskytované služby a kľúčových zákazníkov

 • Urýchlenie rastu tržieb, ktoré sa očakáva aj v 3. štvrťroku 2016, a rozšírenie globálnej kapacity s O3b Networks a MX1

 • 1,65 mld. eur na zaistenie 100% vlastníctva O3b a urýchlenie dôležitej synergie

 • Vygenerovanie 750 miliónov eur v ročných kumulatívnych príjmoch z investícií GEO/MEO do roku 2021

 

Karim Michel Sabbagh, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti, povedal: “Výsledky SES z prvej polovice roka boli v súlade s očakávaním vedenia, keďže SES pokračoval v poskytovaní rozličných a celostných riešení významným zákazníkom, a naďalej tak potvrdzoval svoju stratégiu.

 

SES je etablovanou spoločnosťou a má predpoklady na udržateľný a dlhodobý rast. SES globalizuje svoje podnikanie a rozvíja tie najsilnejšie, škálovateľné a flexibilné riešenia v rámci štyroch trhových segmentov. SES si aj naďalej buduje vedúca pozíciu na trhu v segmente videa a leteckej konektivity. V rámci vládnych riešení SES posilňuje svoju pozíciu vďaka novým a predĺženým kontraktom s americkou vládou aj expanzii s novými vládnymi zákazníkmi inde na svete.

 

V rámci podnikových riešení SES zvyšuje príjmy a ťaží zo spolupráce s globálnymi alebo regionálnymi zákazníkmi z poskytovania služieb s pridanou hodnotou a sieťových platforiem. Hoci mesiaca sa dynamika trhu spôsobila krátkodobý protivietor v rovnováhe týchto obchodov, v strednodobom alebo dlhodobom horizonte dôjde k viac ako ku kompenzácii, pretože SES pokračuje v zdokonaľovaní svojej globálnej siete a poskytovaných riešení a produktov. Táto globálna sieť bude bez problémov kombinovať naše systémy GEO a MEO.

 

O3b rozširuje globálny dosah spoločnosti SES a satelitných riešení, posilňuje svoje diferencované služby v segmente dát a zvyšuje rastový profil SES, a to vrátane oblasti podnikových riešení. Transakcia, ktorá viedla k 100% prevzatiu O3b, rozširuje firemné investičné portfólio a zrýchľuje plánovanú synergiu. Rastom vlastného kapitálu a vďaka hybridným dlhopisom sa spoločnosti SES pri zachovaní stupňa úverovej investície (BBB/Baa2) a prísľubu progresívnej dividendovej politiky podarí realizovať túto dôležitú operáciu.“

 

 

 

 


PREHĽAD PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

 

Hodnota plne krytých evidovaných zmlúv spoločnosti SES je naďalej silná a ku dňu 30. júna 2016 dosiahla 7,3 mld. EUR (k 30. júnu 2015 sa tento údaj rovnal 7,4 mld. EUR), pričom k tomuto výsledku prispeli nové zmluvy aj predĺžené zmluvy v štyroch hlavných vertikálnych oblastiach trhu spoločnosti SES.

 

Video: 70 % príjmov skupiny (k 1. polroku roku 2015 sa tento údaj rovnal 66 %)

 • Vykázané príjmy  vzrástli o 0,8 % (nárast o 0,3 % pri konštantných výmenných kurzoch) na čiastku 665,7 mil. EUR

 • Počet HDTV kanálov vzrástol o 12,1 % (medziročne) na 2 442, čím sa zvýšila miera pokrytia vysielaním v HD kvalite z 30,4 % na 32,7 %

 • Počet komerčne prevádzkovaných kanálov vysielajúcich v kvalite Ultra HD vzrástol na 16, ktoré teraz vysielajú v Európe a Severnej Amerike

 • Počet televíznych kanálov na nových rozvíjajúcich sa trhoch vzrástol o 11,1 % (medziročne) na viac ako 2 850 televíznych kanálov   

 

Porovnanie príjmov za dané obdobie bolo ovplyvnené príspevkom pravidelného príjmu v 2. štvrťroku 2015. Bez tohto príspevku sa rast príjmov v sektore Video (pri konštantných výmenných kurzoch) zvyšuje z 0,3 % na 1,1 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Toto odráža rast v oblasti európskych videoslužieb a doplnkové príjmy  plynúce z rozvoja nových rezidenčných štvrtí na novo vznikajúcich trhoch. 

 

Spoločnosť SES naďalej ťažila z prechodu televíznych kanálov zo štandardného rozlíšenia (SD) na vysoké rozlíšenie (HD). Z celkových 7 463 televíznych kanálov vysielaných globálnou flotilou spoločnosti SES (k 30. júnu 2015 sa tento údaj rovnal 7 164), je 32,7 % vysielaných vo formáte HD (k 30. júnu 2015 sa tento údaj rovnal 30,4 %). To predstavuje  nárast počtu HDTV kanálov o 12,1 % (medziročne) na 2 442 HDTV kanálov. Ku dňu 30. júna 2016 je 60 % z celkového počtu televíznych kanálov spoločnosti SES vysielaných vo formáte MPEG-4 (k 30. júnu 2015 sa tento údaj rovnal 54 %).  

 

Spoločnosť SES zároveň rozširuje svoje portfólio komerčne vysielaných kanálov vo formáte Ultra HD (UHD). Ku dňu 30. júna 2016 spoločnosť SES vysiela 16 komerčných televíznych kanálov vo formáte UHD (k 30. júnu 2015 to neboli žiadne), a to vrátane všetkých  regionálnych mutácií. V januári 2016 spoločnosti SES a Vivicast Media predstavili UHD-1 divákom severoamerických operátorov káblovej televízie a telekomunikačných spoločností. Ďalej v máji 2016 spoločnosť SES oznámila zmluvu pre prvý športový kanál vo formáte Ultra HD na svete - Viasat Ultra HD. Tento nový kanál bude spustený v Škandinávii v auguste 2016 a vysiela celý rad športových podujatí vrátane živého vysielania vybraných zápasov Ligy majstrov.

 

Dôležitým faktorom rastu bola aj expanzia celosvetovej obchodnej činnosti spoločnosti SES v oblasti videa na rýchlo rastúcich novo vznikajúcich trhoch. V Afrike spoločnosti SES a K-NET podpísali viacročné predĺženie zmluvy o ďalšej podpore spúšťania služieb priameho vysielania do domácností - Direct to Home (DTH) a digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DTT) v Ghane. Od roku 2014 technické pokrytie službami spoločnosti SES v Ghane vzrástlo o 18 % na dva milióny domácností s televíziou a spoločnosť SES teraz distribuuje videoobsah do viac ako 90 % zo všetkých domácností s televíziou v krajine.

 

1. júna 2016 bola do komerčnej prevádzky uvedená družica SES-9, čo viedlo k zvýšeniu kapacity na kľúčových trhoch v Ázii a Tichomorí. Táto družica, umiestnená vedľa SES-7 približne 108,2 stupňa východne, umožňuje spoločnosti SES ďalej rozšíriť technické pokrytie a počet kanálov pre tuto významnou videooblasť, ktorá už dodáva viac ako 600 televíznych kanálov do vyše 22 miliónov domácností.

 

V máji 2016 spoločnosť SES oznámila uzavretie viacročnej zmluvy na viacero transpondérov s najväčším filipínskym operátorom káblovej televízie, spoločnosťou Sky Cable, na kapacitu na družici SES-9 pre vysielanie DTH. Zazmluvnená kapacita umožní spoločnosti Sky Cable doplniť súčasnú ponuku káblových služieb o novú celoštátnu službu DTH, ktorá bude dostupná vo vyše 250 mestách a obciach.   

 

Spoločnosť SES Platform Services (SES PS) i naďalej získavala nové zákazky a predlžovala zmluvy. Patrí sem predĺženie viacročnej zmluvy so spoločnosťou Tele 5 na poskytovanie služieb distribúcie videa. Navyše si skupina FOX Network Group (FNG) Germany najala spoločnosť SES PS na poskytovanie služieb správy obsahu a playout pre štyri svoje platené televízne kanály – Fox, Nat Geo People, National Geographic Channel a Nat Geo Wild. Spoločnosti Tele 5 aj FNG Germany používajú produkt spoločnosti SES PS FLUID na správu mediálnych aktív (Media Asset Management) na poskytovanie služieb správy obsahu a dodávania pre lineárne i nelineárne (video na vyžiadanie) platformy.

 

V júli 2016 dokončila spoločnosť SES fúziu spoločností RR Media a SES PS. Kombináciou týchto dvoch úspešných a vzájomne sa dopĺňajúcich spoločností vzniká popredný svetový poskytovateľ mediálnych riešení. Nová spoločnosť s názvom MX1 vylepšuje a rozširuje možnosti spoločnosti SES pre poskytovanie a speňažovanie širokej škály videoslužieb v rámci lineárnych i nelineárnych platforiem. Spoločnosť MX1 ponúkne globálnu sieť a cloudové technológie na dodávanie komplexného portfólia inovačných digitálnych videoriešení a mediálnych riešení typu end-to-end. Nová spojená spoločnosť už distribuuje viac ako 1 000 televíznych kanálov, riadi vysielanie (playout) 440 televíznych kanálov a dodáva syndikovaný obsah vyše 120 platformám pre video na vyžiadanie po celom svete.  

 

Firmy (Enterprise): 12 % príjmov skupiny (k 1. polroku sa roku 2015 tento údaj rovnal 15 %)

 • Vykázané príjmy vo výške 117,5 mil. EUR boli o 19,0 % nižšie (pokles o 20,0 % pri konštantných výmenných kurzoch)

 • Rastúci podiel zákazníkov prvej úrovne, vrátane zmlúv so spoločnosťami Facebook a Telekom   

 • Zmena pozície firemného segmentu s pridaním nových globálnych riešení, napr. O3b

 

Porovnanie príjmov bolo ovplyvnené príspevkom za minulý rok z kapacity zazmluvnenej spoločnosťou ARSAT pred plánovaným prechodom na vlastnú družicu a predĺžením zmlúv na kapacitu z roku 2015 so spoločnosťami  EchoStar na AMC-15 a AMC-16. Bez týchto položiek boli príjmy v segmente firiem o 16,3 % nižšie (pri konštantných výmenných kurzoch), čo odráža dopad silnejšieho amerického dolára na menších a stredných distribútorov kapacity, a to počínajúc druhou polovicou roka 2015.  

 

75 % príjmov spoločnosti SES v segmente firiem pochádza od hlavných svetových a regionálnych poskytovateľov služieb, telekomunikačných spoločností a mobilných operátorov, ako aj z aplikácií vyžadujúcich pokrytie družicovým signálom so širokým zväzkom. Patria medzi nich firemné siete, vysokorýchlostný internet a spracovanie transakcií (napr. pre čerpacie stanice a bankomaty), ktoré spoločnosť SES doplňuje poskytovaním riadených služieb a sieťových platforiem na dodávanie ďalších riešení s pridanou hodnotou. 

 

V apríli 2016 spoločnosť SES získala zmluvu na podporu programu Express Wi-Fi spoločnosti Facebook v subsaharskej Afrike. Spoločnosť SES poskytuje na mieru šité riešenia vrátane kapacity družíc, riešení pre dátové centra a implementačných služieb. Riešenie využíva služby Enterprise+ Broadband spoločnosti SES spustené vo februári 2016, ktoré poskytuje jednoduchú, cenovo dostupnú a flexibilnú pripojovaciu platformu pre poskytovateľov služieb.

 

V máji 2016 spoločnosti SES a Gilat Satellite Networks Ltd. spustili prevádzku služby SES Enterprise+ Hybrid Broadband v Ázii. Kombinácia kapacity družica SES-9 a hybridného terminálu spoločnosti Gilat umožňuje zákazníkom zaisťovať cenovo výhodnú širokopásmovú konektivitu v oblastiach s malým pokrytím. Toto riešenie zároveň umožňuje mobilným operátorom znižovať preťaženie sietí a zlepšovať rýchlosť prenosu dát.

 

Okrem toho spoločnosť SES uzavrela nové strategické partnerstvo s najväčšou telekomunikačnou spoločnosťou v Indonézii, PT Telekomunikasi Indonesia, na poskytovanie služieb konektivity pomocou družica SES-9.

 

Spoločnosť SES mení zameranie svojej obchodnej činnosti v segmente firiem a vyvíja nové produkty a riešenia v kontextu meniacej sa trhovej dynamiky v tejto vertikále. Hoci sa v krátkodobom horizonte môžu objaviť ešte ďalšie úskalia, tieto iniciatívy v strednodobom až dlhodobom horizonte posilnia schopnosť spoločnosti SES dodávať zákazníkom optimálne riešenia.

 

Konsolidácia špecifickej konštelácie družíc Medium Earth Orbit (MEO) spoločnosti O3b Networks, ktorá je v prevádzke od septembra 2014, predstavuje významnú zložku diferencovanej siete a schopností spoločnosti SES, najmä pre aplikácie, kde je stále dôležitejšou požiadavkou zákazníkov krátka čakacia doba. 

 

Mobilita (Mobility): 5 % príjmov skupiny (k 1. polroku roku 2015 sa tento údaj rovnal 3 %)

 • Vykázané príjmy vzrástli o 52,4 % na 44,5 mil. EUR (nárast o 49,8 % pri konštantných výmenných kurzoch)

 • Doteraz najväčšie zmluvy na kapacitu pre leteckú konektivitu uzatvorené so spoločnosťami Gogo a Panasonic

 • Rozšírenie produktov a riešení v oblasti námornej dopravy s produktmi SES Maritime+ a O3b Maritime  

   

  Rast príjmov odrážal dôležitý prínos, plynúci z komercializácie kapacity v celej existujúcej flotile družíc spoločnosti SES pre pripojenie počas letu. V prvom polroku 2016 spoločnosť SES zároveň podpísala dva ďalšie významné dlhodobé predbežné záväzky na budúce družice SES, ktoré prispeli k budúcim evidovaným zmluvám spoločnosti SES.

   

  Vo februári 2016 spoločnosť SES podpísala dôležité zmluvy so spoločnosťami Gogo a Panasonic na poskytnutie kapacity pre pripojenie na internet a služby zábavy počas letu prostredníctvom vysoko výkonných úzkych zväzkov HTS a kapacitu pre široký zväzok na družiciach SES-14 a SES-15. Táto kapacita umožní zákazníkom spoločnosti SES poskytovať cestujúcim kvalitné zážitky porovnateľné so zábavou doma.

   

  Spoločnosť Panasonic Avionics uzavrela dlhodobú zmluvu na svoj doteraz najväčší širokopásmový záväzok, zatiaľ čo spoločnosť Gogo uzavrela jednu z najväčších transakcií na družicovú kapacitu, aká bola kedy uzavretá na leteckom trhu, aby naplnila rastúci dopyt po vysokorýchlostnom pripojení v lietadlách pri letoch cez americký kontinent.

   

  V kombinácii s predbežným záväzkom, dohodnutým so spoločnosťou Global Eagle Entertainment (GEE) v roku 2015, riešenia spoločnosti SES pre globálnu mobilitu (SES-12, SES-14 a SES-15) už zaistili hrubý predbežný záväzok, a to v do statočnom predstihu pred vypustením v roku 2017.

   

  V apríli 2016 spoločnosť SES získala ďalšie zmluvy so spoločnosťou GEE na poskytovanie viacerých transpondérov s širokým zväzkom. Táto ďalšia kapacita umožní spoločnosti GEE vyhovieť rýchlo rastúcemu dopytu v Indii, strednej Ázii, na Blízkom východe a v Severnej Amerike. Spoločnosť GEE si teraz zmluvne zaisťuje kapacitu na 12 družiacich spoločnosti SES a za posledných 12 mesiacov tak viac než zdvojnásobila svoje nároky.       

   

  V oblasti námornej dopravy spoločnosť SES spustila službu Maritime+ na zaistenie konkurencieschopných riešení pripojenia na internet na báze Astra Connect spoločnosti SES Techcom Services. Služba Maritime+ bude zaisťovať pripojenie pre námornú a vnútrozemskú dopravu. V júni 2016 spoločnosť SES uzavrela dôležitú viacročnú zmluvu s popredným poskytovateľom globálnych komunikačných riešení pre námorný a vnútrozemský sektor, ktorý sa stane prvým partnerom spoločnosti SES pre službu Maritime+.

   

  Aj spoločnosť SeaVsat si zvolila službu Enterprise+ Broadband spoločnosti SES a zmluvne si zaistila ďalšiu kapacitu SES na poskytovanie širokopásmového pripojenia a prenosu hlasu pred IP (VoIP) pre svojich námorných zákazníkov po celom svete. Toto nové riešenie umožní spoločnosti SeaVsat zaisťovať bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu pre prevádzku na mori a vylepšené komunikačné služby pre pohodlie posádok.

   

Štátne inštitúcie (Government): 12 % príjmov skupiny (k 1. polroku roku 2015 sa tento údaj rovnal 13 %)

 • Vykázané príjmy poklesli o 14,6 % (pokles o 15,2 % pri konštantných výmenných kurzoch) na 112,9 mil. EUR

 • Spoločnosť SES GS uzatvára nové zmluvy a zaisťuje predĺženie zmlúv, vrátane kapacity a riešení SES aj O3b

 • Rast zákaziek pre štátne inštitúcie po celom svete, vrátane nových zmlúv v Kanade a Dánsku

 

Vykázané príjmy boli nižšie ako v predchádzajúcom roku, kedy firma ťažila zo zrýchleného prítoku príjmov súvisiaceho s fázou budovania hostingu systémov WAAS (Wide Area Augmentation Systems) a projektu GOLD (Global-Scale Observations of the Limb and Disk). Bez týchto dvoch zákaziek na umiestnenie zariadení financovaných vládou USA boli príjmy v segmente štátnych inštitúcií o 8,9 % nižšie (pri konštantných výmenných kurzoch).

 

V apríli 2016 bola spoločnosť SES Government Solutions (SES GS) jediným víťazom dvoch zmlúv s vládou USA o sieť TROJAN s opakovanou dodávkou, ktoré budú podporovať velenie americkej vojenskej rozviedky INSCOM (U.S. Army Intelligence and Security Command). Sieť TROJAN bude využívať dátové riešenia spoločnosti SES na zaistenie individuálne prispôsobenej globálnej komplexnej (end-to-end) siete doplnenej o viacpásmovú službu. Obe zmluvy boli uzatvorené ako rámcové kúpne zmluvy (BPA) s päťročných obdobím plnenia.

 

Ďalej spoločnosti SES GS a O3b Networks dokončili prvú inštaláciu riadených služieb O3b pre americkú agentúru NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Táto služba zaisťuje stále vysokorýchlostné dátové pripojenie medzi stanoviskom Národnej meteorologickej služby (National Weather Service) agentúry NOAA na Americkej Samoe a hlavným tichomorským stanoviskom Národnej meteorologickej služby na Havajských ostrovoch. Vďaka tomu môže agentura NOAA rýchlo posielať objemné meteorologické dáta a dôležité informácie ako napríklad upozornenia na tropické meteorologické javy a informácie s varovaním o cyklónoch do veľkej časti Pacifiku a do pevninských USA.   

 

Spoločnosť SES teraz podporuje spolu 57 zákazníkov z radov štátnych inštitúcií po celom svete a pokračuje v rozširovaní svojich globálnych služieb v segmente štátnych inštitúcií. V januári 2016 spoločnosť SES uzavrela novú zmluvu s regionálnou vládou v kanadskom Kativiku o poskytovaní satelitných služieb v oblasti severného Quebecu. Zmluva, ktorá začala platiť 30. júna 2016, zahŕňa 12 transpondérov na družici SES-2 na zaistenie kritických možností komunikácie v pásme C. Táto služba strojnásobí šírku pásma, ktorá je teraz v regióne k dispozícii.  

 

Ďalej spoločnosť SES Techcom Services získala zákazku na poskytovanie a údržbu dvoch staníc systému FGS (Wideband Global Satcom) pre dánsku organizáciu pre vojenské zásobovanie a logistiku. Nové pevné stanice poskytujú flexibilné komunikační možnosti s veľkou kapacitou pre obranné operácie a spájajú dánsku armádu s americkým vojenským programom globálnej satelitnej komunikácie.

 

Operátor O3b Networks

Spoločnosť O3b v roku 2016 naďalej vykazovala silný rast. V júnu 2016 spoločnosť O3b oznámila zvýšenie prenájmu kapacity o 34 % v tomto roku, pričom výkon teraz presahuje 10 Gbps. Tento rast kapacity je priamym dôsledkom konzistentnej modernizácie zákazníkov pre rozširovanie služieb dodávaných pomocou O3b. V Ázii a Tichomorí spoločnosť Digicel Pacific sedemnásobne zvýšila kapacitu na svojich trhoch a spoločnosť Palau National Communications Corporation bola schopná ponúknuť vysoko výkonné pripojenie ako výsledok satelitných služieb spoločnosti O3b.

 

Za prvých šesť mesiacov roka 2016 sa príjmy spoločnosti O3b v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zdvojnásobili. Vo finančnom roku 2016 sa predpokladá, že príjmy spoločnosti O3b budú viac než dvojnásobné, vo výške presahujúcej 100 miliónov USD. To je podporené rozvojom evidovaných zmlúv spoločnosti O3b, ktorých hodnota k 30. júnu 2016 stúpla na 360 mil. USD.  

 

1. júna 2016 spoločnosť SES uplatnila svoju call opciu na zostávajúce akcie spoločnosti O3b. To spoločnosti SES umožní zvýšiť jej plne zriedený podiel v spoločnosti O3b z 49,1 % na 100 %. Vzhľadom na to, že spoločnosť SES obdržala všetky regulatórne povolenia na prevzatie kontroly nad spoločnosťou O3b, akvizícia zostávajúcich akcií O3b bude podľa predpokladov uzavretá 1. augusta 2016. Následne bude spoločnosť SES od tohoto dátumu spoločnosť O3b plne konsolidovať.

 

Pri uzavretí transakcie dňa 1. augusta 2016 zaplatí spoločnosť SES 722 mil. USD za zostávajúce akcie pomocou výnosov z nedávneho navýšenia kapitálu spoločnosti. Po dokončení transakcie bude spoločnosť SES konsolidovať čistý dlh spoločnosti O3b vo výške 1,2 mld. USD a bude refinancovať významnú časť úverov pomocou výnosov získaných z nedávneho vydania hybridných dlhopisov a zároveň pomocou zostávajúcich výnosov z nedávneho navýšenia kapitálu spoločnosti. To výrazne zníži priemerné náklady spoločnosti O3b na cudzí kapitál dosahujúci 9,5 % s tým, že aktuálne priemerné náklady na financovanie spoločnosti SES sú nižšie ako 4 %.

 

Konsolidácia unikátneho a globálneho vysokokapacitného riešenia s nízkou latenciou spoločnosti O3b rozširuje globálny dosah spoločnosti SES a satelitných riešení, posilňuje diferencované možnosti spoločnosti SES vo vertikálnych segmentoch zameriavajúcich sa na dáta a posilňuje základy spoločnosti SES pre udržateľný rast.

 

Predpokladá sa, že táto transakcia vytvorí návratnosť (pred synergiami) presahujúcu minimálny výnos spoločnosti SES požadovaný pre investície do infraštruktúry. Okrem toho spoločnosť SES predpokladá, že v roku 2017 vygeneruje ročné obchodné, prevádzkové, produktovo vývojové a finančné synergie vo výške 53 mil. EUR a do roku 2021 dosiahne ročnú hodnotu 106 mil. EUR.    

 

Využitie a prevádzkyschopnosť družíc

Ku dňu 30. júna 2016 mala flotila družíc spoločnosti SES 1 550 dostupných transpondérov (k 30. júnu 2015 mala 1 518 dostupných transpondérov). Posun v dostupnej kapacite zahŕňa uvedenie družice SES-9 do komerčnej prevádzky (nárast o 53 transpondérov) dňa 1. júna 2016. To bolo čiastočne vyrovnané prechodom kapacít ARSAT (zníženie o 16 transpondérov) a znížením dostupnej kapacity na družici NSS-6 (zníženie o 5 transpondérov) v dôsledku poklesu výkonu.

 

V prípade družice NSS-6 to nemalo dopad na žiadny existujúci komerčný prenos a družica bude nahradená družicou SES-12 (plánované vypustenie na konci roka 2017). V danom období nenastali žiadne ďalšie udalosti majúce vplyv na komerčne dostupnú kapacitu flotily družíc spoločnosti SES.

 

Počet využitých transpondérov vzrástol o 10 (netto) v porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 na 1 081 využitých transpondérov k 30. júnu 2016 (k 30. júnu 2015 bolo 1 101 využitých transpondérov). Z toho plyne, že k 30. júnu 2016 rovnala miera využití družíc skupiny 69,7 % (k 30. júnu 2015 to bolo 72,5 %). To zahŕňa dopad uvedení družice SES-9 do komerčnej prevádzky dňa 1. júna 2016. U spomínaných trhových segmentov a na príslušných národných trhoch využívajúcich naše služby zostal priemerný výnos z každého využitého transpondéra neznemený.

 

Budúca kapacita

Družica

Región

Použitie

Dátum vypustenia

SES-10

Latinská Amerika

Video, Firmy

4. štvrťrok 2016

SES-11

Severná Amerika

Video

4. štvrťrok 2016

SES-121

Ázia a Tichomorie

Video, Firmy, Mobilita, Štátne inštitúcie

2. polrok 2017

SES-141

Latinská Amerika

Video, Firmy, Mobilita

2. polrok 2017

SES-151

Severná Amerika

Firmy, Mobility, Štátne inštitúcie

1. polrok 2017

SES-16/GovSat-12

Európa / Blízky východ a severná Afrika

Štátne inštitúcie

1. polrok 2017

1 DružiceSES-12, SES-14 a SES-15 budú nasmerované na obežnú dráhu pomocou elektrického pohonu a uvedené do prevádzky spravidla štyri až šesť mesiacov po vypustení

2 Zabezpečená spoločnosťou LuxGovSat

 

Týchto šesť projektov bude znamenať pridanie spolu 127 ďalších transpondérov (ekvivalent 36 MHz). Družice SES-12, SES-14 a SES-15 budú navyše zároveň disponovať spolu 36 GHz kapacít HTS, ktoré zodpovedajú ekvivalentu približne 250 (36 MHz) transpondérov.

 

Aktivity v oblasti financovania

Počas daného obdobia spoločnosť SES získala 1,65 mld. EUR (brutto) z emisie nových akcií a prvej ponuky hybridných dlhopisov, ktorú spoločnosť vyrovnala.

 

V máji 2016 spoločnosť SES dosiahla celkové hrubé výnosy 909 mil. EUR z emisie 39,86 miliónov nových nezaručených depozitných certifikátov (FDR) a 19,93 miliónov nových akcií triedy B. Akcie triedy B majú 40 % ekonomických práv akcií triedy A alebo FDR. V dôsledku toho sa celkový počet akcií zvýšil z 515,40 miliónov na 575,19 miliónov a celkový počet ekonomických akcií sa zvýšil zo 412,32 miliónov na 460,15 miliónov.

 

Potom nasledovala v júni 2016 emisia hybridných dlhopisov v hodnote 750 mil. EUR na poukážke 4,625 %. Hybridný dlhopis je neriediaci inštrument a agentúry Moody's a S&P ho považujú z 50 % za vlastný kapitál. Podľa medzinárodných štandardov pre výkazníctvo (IFRS) je klasifikovaný ako vlastný kapitál.

 

Výnosy zo zvýšenia kapitálu z emisie hybridných dlhopisov budú použité na akvizíciu zostávajúcich akcií spoločnosti O3b Networks (za 722 mil. USD). Tieto výnosy budú zároveň použité na splatenie a refinancovanie najdrahších dlhov spoločnosti O3b a urýchlenie významnej synergie plynúcej z plnej konsolidácie spoločnosti O3b. 

 

Obe tieto transakcie sú plne v súlade so záväzkom spoločnosti SES k zachovaniu jej investičného ratingu (BBB/ Baa2) v kontexte akvizície 100% podielu v spoločnosti O3b.

 

 

 

 

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV

 

Výkaz ziskov a strát

Vykázané príjmy poklesli oproti minulému obdobiu o 4,2 % na 956,8 mil. EUR. Pri konštantnom výmennom kurze boli príjmy o 48,4 mil. EUR (nebo 4,8 %) nižšie, pričom čiastka 35 mil. EUR bola dôsledkom vplyvu príspevku príjmu 1. polroku 2015 z predaja európskych transpondérov, kapacity zmluvne zaistenej spoločnosťou ARSAT pred plánovaným prechodom na vlastnú družicu, obnovy kapacity družice AMC-15/AMC-16 a zrýchleného prítoku príjmov súvisiaceho s fázou budovania hostingu systémov WAAS (Wide Area Augmentation Systems) a projektu GOLD (Global-Scale Observations of the Limb and Disk).     

 

v miliónoch EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Zmena

Zmena

Vykázané:

 

 

 

 

Video

665,7

660,6

+5,1

+0,8%

Firmy

117,5

145,1

(27,6)

-19,0%

Mobilita

44,5

29,2

+15,3

+52,4%

Štátne inštitúcie

112,9

132,2

(19,3)

-14,6%

Ostatné1

16,2

32,0

(15,8)

n/m

Skupina spolu

956,8

999,1

(42,3)

-4,2%

 

 

 

 

 

Pri konštantnom výmennom kurze:

 

 

 

 

Video

665,7

663,4

+2,3

+0,3%

Firmy

117,5

146,9

(29,4)

-20,0%

Mobilita

44,5

29,7

+14,8

+49,8%

Štátne inštitúcie

112,9

133,2

(20,3)

-15,2%

Ostatné1

16,2

32,0

(15,8)

n/m

Skupina spolu

956,8

1,005,2

(48,4)

-4,8%

1 Zahŕňa príjmy, ktoré nie sú priamo priraditeľné konkrétnemu vertikálnemu segmentu, pravidelné prítoky príjmov a európske predaje transpondérov v roku 2015

 

Ukazovateľ EBITDA bol o 5,4 % nižší než v predchádzajúcim období, najmä kvôli nižším príjmom. Prevádzkové výdavky za dané obdobie boli o 0,8 % nižšie ako v 1. pol. 2015 a zahŕňali transakčné náklady vo výške 2,9 mil. EUR spojené s akvizíciou spoločnosti RR Media a zostávajúcich akcií spoločnosti O3b Networks. Marža EBITDA sa za dané období rovnala 73,1 %, resp. 73,5 % bez transakčných nákladov (1. pol. 2015: 74,1 %).    

 

v miliónoch EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Zmena

Zmena

Prevádzkové výdavky (vykázané)

(257,0)

(259,1)

+2,1

+0,8%

Prevádzkové výdavky (s predchádz. pri konštantnom výmennom kurze)

(257,0)

(259,0)

+2,0

+0,8%

 

 

 

 

 

EBITDA (vykázaný)

699,8

740,0

(40,2)

-5,4%

EBITDA (s predchádz. pri konštantnom výmennom kurzu)

699,8

746,2

(46,4)

-6,2%

 

Prevádzkový zisk oproti predchádzajúcemu období poklesol o 7,2 % (pokles o 7,9 % pri konštantnom výmennom kurze). Zníženie odpisov o 3,3 % v dôsledku zmien v odpisovateľnej flotile bolo čiastočne vyrovnané zvýšením amortizácie o 1,9 %.      

 

v miliónoch EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Zmena

Zmena

Odpisy

(251,0)

(259,6)

+8,6

+3,3%

Amortizácia

(31,2)

(30,5)

(0,7)

-1,9%

Odpisy a amortizácia (vykázané)

(282,2)

(290,1)

+7,9

+2,8%

Odpisy a amortizácia (s predchádz. pri konštantnom výmennom kurze)

(282,2)

(292,6)

+10,4

+3,6%

 

 

 

 

 

Prevádzkový zisk (vykázaný)

417,6

449,9

(32,3)

-7,2%

Prevádzkový zisk (s predchádz. pri konštantnom výmennom kurze)

417,6

453,6

(36,0)

-7,9%

 

Zisk po zdanení vo výške 282,4 mil. EUR zahŕňal nárast čistých nákladov na financovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu vďaka pozitívnym kurzovým ziskom zaúčtovaným v 1. pol. 2015 v dôsledku silnejšieho amerického dolára. Aktivity spoločnosti SES v oblasti refinancovania od roku 2014 majú za následok 4,7% zníženie čistých úrokových výdavkov skupiny. Kapitalizovaný úrok bol o 7,3 mil. EUR vyšší než v 1. pol. 2015 a odrážal investíciu spoločnosti SES do výmeny a budúceho rastu kapacity.

 

Náklady na daň z príjmu skupiny vo výške 59,6 mil. EUR boli v súlade s predchádzajúcim obdobím a zodpovedali efektívnej miere zdanenia 17,4 % (1. pol. 2015: 14,8 %).   

 

Podiel spoločnosti SES na výsledkoch spoločných podnikov a pridružených subjektov predstavoval stratu vo výške 54,1 mil. EUR, najmä kvôli efektu nepeňažných pohybov súvisiacich so spoločnosťou O3b Networks. Zlepšenie oproti predchádzajúcemu období zahŕňa kombinovaný prínos rastu príjmov spoločnosti O3b a dosiahnutie bezstratovej hodnoty EBITDA v máji 2016.

 

Z toho vyplýva, že čistý zisk náležiaci akcionárom spoločnosti SES sarovnal 227,3 mil. EUR (1. pol. 2015: 275,4 mil. EUR). Výnos na akciu vo výške 0,55 EUR (1. pol. 2015: 0,68 EUR) zahŕňal dopad zvýšenia počtu akcií po navýšení kapitálu skupiny, ktoré bolo dokončené v máji 2016.

 

v miliónoch EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Zmena

Zmena

Čisté úrokové výdavky

(93,8)

(98,4)

+4,6

+4,7%

Kapitalizovaný úrok

16,4

9,1

+7,3

+80,3%

Čisté kurzové zisky

1,8

38,5

(36,7)

-95,3%

Čisté náklady na financovanie

(75,6)

(50,8)

(24,8)

-48,8%

 

 

 

 

 

Zisk pred zdanením

342,0

399,1

(57,1)

-14,3%

 

 

 

 

 

Náklady na daň z príjmu

(59,6)

(59,1)

(0,5)

-0,9%

Zisk po zdanení

282,4

340,0

(57,6)

-16,9%

 

 

 

 

 

Podiel na výsledkoch spoločných podnikov a pridružených subjektov

(54,1)

(63,0)

+8,9

+14,2%

Neovládajúce podiely

(1,0)

(1,6)

+0,6

+35,1%

Zisk patriaci akcionárom spoločnosti SES

227,3

275,4

(48,1)

-17,5%

 

 

Cash-Flow a financovanie

Čistý prevádzkový cash flow bol nižší ako v predchádzajúcim období v dôsledku vplyvu načasovania prevádzkového kapitálu a platieb vopred v súvislosti s hostingom zariadenia v 1. pol. 2015. Investičná činnosť bola vyššia a odrážala investície skupiny do budúcich zmluvných satelitných programov.

 

v miliónoch EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Zmena

Zmena

Čistý prevádzkový cash flow

566,8

784,4

(217,6)

-27,7%

Investičná činnosť

(286,8)

(248,5)

(38,3)

-15,4%

Voľný cash flow pred investičnou činnosťou

280,0

535,9

(255,9)

-47,8%

 

 

 

 

 

 

 

K 30. júnu 2016 boli Úvery a pôžičky skupiny vo výške 4 358,9 mil. EUR o 4,9 % nižšie než v predchádzajúcom roku. Peniaze a peňažné ekvivalenty skupiny zahŕňajú výnosy vo výške EUR 1,65 mld. z emisie 39,9 mil. nových nezaručených depozitných certifikátov (FDR) a 19,9 mil. nových akcií triedy B a zároveň hybridných dlhopisov.

 

Z toho vyplýva, že pomer čistého dlhu k ukazovateľu EBITDA skupinybol 1,77 krát nižší podľa štandardov IFRS, ktoré považujú hybridný dlhopis zo 100 % za vlastný kapitál. Pomocou metodiky ratingovej agentúry, ktorá považuje hybridný dlhopis za dlh a vlastný kapitál v pomere 50%/50%, je pomer čistého dlhu k ukazovateľu EBITDA 2,03 krát.

 

v miliónoch EUR

30. júna

2016

30. júna

2015

Zmena

Zmena

Úvery  a pôžičky

4 358,9

4 582,3

(223,4)

-4,9%

Peniaze a peňažné ekvivalenty

(1 777,7)

(610,7)

+1 167,0

n/m

Čistý dlh

2 581,2

3 971,6

(1 390,4)

-35,0%

 

 

 

 

 

Čistý dlh / EBITDA (podľa IFRS)

1,77 krát

2,69 krát

 

 

Čistý dlh / EBITDA (podľa ratingovej agentúry)

2,03 krát

2,69 krát

 

 

 

K 30. júnu 2016 bol vážený priemer úrokovej sadzby spoločnosti SES 3,78 % (bez nákladov na vznik úveru a poplatkov za poskytnutie), v porovnaní s 3,85 % pred rokom. Vážený priemer doby splatnosti dlhu skupinybol 8,0 rokov (k 30. júnu 2015 sa tento údaj rovnal 8,5 rokov).

 

Finančné vyhliadky

Všetky finančné vyhliadky, ktoré boli predstavené 26. februára 2016, zostávajú rovnaké. Nižšie uvádzame výhľad pre príjmy  a ukazovateľ EBITDA.

 

Predpokladá sa, že príjmy  spoločnosti SES za finančný rok 2016 sa budú pohybovať medzi 2 010 mil. EUR a 2 050 mil. EUR. Odhad marže EBITDA skupiny je medzi 73,5 % a 74,0 %. Finančný výhľad predpokladá priemerný kurz EUR/USD vo výške 1,10 a zároveň nominálnu prevádzkyschopnosť družíc a plán vypúšťania.

 

Spoločnosť SES aj naďalej ťaží z realizácie diferencovanej stratégie skupiny spočívajúcej v poskytovaní nastaviteľných a globálnych komplexných možností, produktov a riešení. Unikátna globálna ponuka spoločnosti SES podporuje rast v segmente Video a Mobilita, zatiaľ čo príjmy v segmente Štátne inštitúcie zostávajú solídne. Dopad krátkodobých úskalí v segmente Firmy však pravdepodobne čiastočne vyrovná rast v druhom polroku 2016.

 

Navyše sa predpokladá, že akvizícia spoločnosti RR Media (dokončená 6. júna 2016) a konsolidácia spoločnosti O3b Networks (bude dokončená 1. augusta 2016) prispejú k celkovým príjmom skupiny za finančný rok 2016 cca. 70 mil. EUR, resp. zhruba 45 mil. EUR (na základe priemerného kurzu EUR/USD 1,10). Toto je pred elimináciou 7 až 10 mil. EUR príjmov medzi spoločnosťami v dôsledku konsolidácie. Ďalej spoločnosť SES očakáva vo finančnom roku 2016 vydanie 6 až 8 mil. EUR v transakčných nákladoch a nákladoch súvisiacich s integráciou.

 

Spoločnosť SES buduje základy pre udržateľný rast. Nedávno pridaná a budúca ďalšia širokozväzková a HTS kapacita skupiny (z družice SES-9 na družici SES-16/GovSat-1) v kombinácii s investíciou spoločnosti SES do O3b Networks bude podľa predpokladov predstavovať až 750 mil. EUR potenciálneho ročného príjmu (ekvivalent viac než 35% príjmov skupiny za finančný rok 2015) pri ustálenom tempu využitia do roku 2021. 

 

 

Priebežná správa vedenia spoločnosti SES za tretí štvrťrok 2016 bude zverejnená 28. októbra 2016.

 

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Kurz amerického dolára

 

1. pol. 2016 priem.

1. pol. 2016 uzav.

 

1. pol. 2015 priem.

1. pol. 2015

uzav.

EUR 1 = USD

1,1106

1,1102

 

1,1272

1,1189

 

 

Segmentácia činností

v miliónoch EUR

Infraštruktúra

Služby

Eliminácia/

nepriradené1

Skupina spolu

Príjmy

809,9

262,3

(115,4)

956,8

EBITDA

677,7

42,6

(20,5)

699,8

 

 

 

 

 

1. pol. 2016 - marža EBITDA

83,7%

16,2%

 

73,1%

1. pol. 2015 - marža EBITDA (s predchádz. pri konštantnom výmennom kurze)

84,6%

15,2%

 

74,2%

1 Eliminácia príjmov znamená najmä to „zachránenú“ kapacitu poskytnutou infraštruktúrou službám; vplyv EBITDA predstavuje  nepriradené firemné výdavky

 

 

 

Štvrťročný vývoj prevádzkových výsledkov (vykázané)

v miliónoch EUR

2. štvrťrok 2015

3. štvrťrok  2015

4. štvrťrok 2015

1. štvrťrok 2016

2. štvrťrok 2016

Priemerný výmenný kurz USD

1,0981

1,1124

1,0933

1,0898

1,1314

 

 

 

 

 

 

Príjmy  

521,3

493,5

521,9

481,6

475,2

Prevádzkové výdavky

(137,4)

(127,0)

(134,2)

(125,4)

(131,6)

EBITDA

383,9

366,5

387,7

356,2

343,6

 

 

 

 

 

 

Odpisy

(133,0)

(134,2)

(143,0)

(126,4)

(124,6)

Výdavky na amortizáciu

(16,1)

(15,8)

(16,5)

(15,6)

(15,6)

Prevádzkový zisk

234,8

216,5

228,2

214,2

203,4

 

 

Štvrťročný vývoj prevádzkových výsledkov (pri konštantnom výmennom kurze)

v miliónoch EUR

2. štvrťroku 2015

3. štvrťroku  2015

4. štvrťroku 2015

1. štvrťroku 2016

2. štvrťroku 2016

Príjmy  

514,4

489,8

514,1

473,3

475,2

Prevádzkové výdavky

(135,1)

(126,0)

(131,7)

(123,2)

(131,6)

EBITDA

379,3

363,8

382,4

350,1

343,6

 

 

 

 

 

 

Odpisy

(130,5)

(133,0)

(139,9)

(123,7)

(124,6)

Výdavky na amortizáciu

(15,9)

(15,8)

(16,5)

(15,5)

(15,6)

Prevádzkový zisk

232,9

215,0

226,0

210,9

203,4

 


 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Za období šiestich mesiacov končiace 30.6.

 

v miliónoch EUR

2016

2015

 

 

 

Príjmy

956,8

999,1

 

 

 

Prevádzkové výdavky

(257,0)

(259,1)

EBITDA1

699,8

740,0

 

 

 

Odpisy

(251,0)

(259,6)

amortizácia

(31,2)

(30,5)

Prevádzkový zisk

417,6

449,9

 

 

 

Finančné príjmy

6,9

38,5

Finančné výdavky

(82,5)

(89,3)

Čisté finančné výdavky

(75,6)

(50,8)

 

 

 

Zisk pred zdanením

342,0

399,1

 

 

 

Náklady na daň z príjmu

(59,6)

(59,1)

Zisk po zdanení

282,4

340,0

 

 

 

Podiel na výsledkoch spoločných  podnikov a pridružených subjektov, bez dane

(54,1)

(63,0)

Zisk za obdobie

228,3

277,0

 

 

 

Zisk patriaci:

 

 

Vlastníkom materskej spoločnosti

227,3

275,4

Neovládajúcim podielom

1,0

1,6

 

228,3

277,0

 

 

 

Základné výnosy na akciu (v eurách)2

 

 

Akcie triedy A

0,55

0,68

Akcie triedy B

0,22

0,27

 

1   Zisk pred úrokom, daňou, odpismi, amortizáciou a podielom na výsledkoch spoločných podnikov a pridružených subjektov, bez dane.

2   Výnos na akciu sa vypočíta vydelením čistého zisku za obdobie patriaceho riadnym akcionárom váženým priemerom počtu nesplatených akcií v danom období, upravené tak, aby boli zohľadnené ekonomické práva každej triedy akcií. Plne zriedené výnosy na akciu sa mierne líšia od základných výnosov na akciu. Výnosy na akciu zohľadňujú dopad zvýšenia počtu akcií v dôsledku navýšenia kapitálu, ktoré bolo dokončené v máji 2016.    

 

 

 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

 

 

 

v miliónoch EUR

30. júna

2016

31. decembra

2015

30. júna

2015

 

 

 

 

Dlhodobý  majetok:

 

 

 

Pozemky, budovy a zariadenia

4 477,6

4 464,8

4 615,3

Nedokončené aktíva

828,9

894,3

625,7

Nehmotný majetok

3 513,0

3 587,4

3 514,8

Finančný a iný dlhodobý majetok

244,5

247,8

233,7

Dlhodobý majetok spolu

9 064,0

9 194,3

8 989,5

 

 

 

 

Obežné aktíva:

 

 

 

Zásoby

17,1

8,5

8,1

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

667,3

782,7

644,6

Náklady budúcich období

41,5

39,0

39,2

Deriváty

0,7

1,6

-

Pohľadávky z dane z príjmu

-

-

22,3

Peniaze a peňažné ekvivalenty

1 777,7

639,7

610,7

Obežné aktíva spolu

2 504,3

1 471,5

1 324,9

 

 

 

 

Aktíva spolu

11 568,3

10 665,8

10 314,4

 

 

 

 

Vlastný kapitál:

 

 

 

Patriaci vlastníkom materskej spoločnosti

5 192,6

3 932,5

3 536,5

Neovládajúce podiely

138,2

128,3

129,4

Vlastný kapitál spolu

5 330,8

4 060,8

3 665,9

 

 

 

 

Dlhodobé záväzky:

 

 

 

Úvery a pôžičky

4 105,4

4 177,9

4 309,5

Rezervy

43,3

62,7

149,8

Výnosy budúcich období

346,2

383,3

392,2

Odložená daňová povinnosť

635,7

655,9

691,7

Iné dlhodobé záväzky

45,3

75,9

51,5

Dlhodobé záväzky spolu

5 175,9

5 355,7

5 594,7

 

 

 

 

Krátkodobé záväzky:

 

 

 

Úvery a pôžičky

253,5

253,8

272,8

Rezervy

28,3

10,8

16,0

Výnosy budúcich období

396,9

450,7

344,6

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

362,4

524,0

414,1

Záväzky na daň z príjmu

20,5

10,0

6,3

Krátkodobé záväzky spolu

1 061,6

1 249,3

1 053,8

 

 

 

 

Pasíva spolu

6 237,5

6 605,0

6 648,5

 

 

 

 

Vlastný kapitál a pasíva spolu

11 568,3

10 665,8

10 314,4

 

 

 


 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

Za období šiestich mesiacov končiace 30.6.

 

 

v miliónoch EUR

2016

 

2015

 

 

 

Zisk pred zdanením

342,0

399,1

 

 

 

Dane zaplatené v priebehu obdobia

(52,7)

(25,0)

Očistenie od nepeňažných položiek

329,5

348,6

Konsolidovaný prevádzkový zisk očistený od platieb dane, nepeňažných položiek a pred zmenami pracovného kapitálu

618,8

722,7

 

 

 

Zmeny prevádzkových aktív a pasív

(52,0)

61,7

 

 

 

Čistý prevádzkový cash flow

566,8

784,4

 

 

 

Cash flow z investičnej činnosti:

 

 

Platby za nákup nehmotného majetku

(12,2)

(28,8)

Platby za nákup hmotného majetku

(252,5)

(219,7)

Výnosy z predaja hmotného majetku

0,1

-

Investície do pridružených subjektov

(22,2)

-

Čistá hotovosť absorbovaná investičnou činnosťou

(286,8)

(248,5)

 

 

 

Voľný cash flow pred financovaním

280,0

535,9

 

 

 

Cash flow z financovania:

 

 

Výnosy z pôžičiek

124,4

-

Splátky pôžičiek

(163,8)

(68,4)

Výnosy z vydania večnej renty, bez transakčných nákladov

733,5

-

Zaplatený úrok

(108,1)

(114,7)

Dividendy vyplatené držiteľom akcií materskej spoločnosti

(527,5)

(434,1)

Dividendy vyplatené neovládajúcim podielom

(3,6)

(2,8)

Kapitálový vklad z neovládajúcich podielov

12,5

39,3

Emisie akcií, bez transakčných nákladov

885,5

218,7

Platby za akvizíciu vlastných akcií

(172,1)

(164,2)

Výnosy z predaja vlastných akcií a uplatnenia akciových opcií

63,6

79,7

Iné financovanie

-

(6,1)

Čistý cash flow z financovania

844,4

(452,6)

 

 

 

Voľný cash flow po financovaní

1 124,4

83,3

 

 

 

Čisté kurzové pohyby

13,6

2,9

 

 

 

Čistý prírastok/(úbytok) hotovosti

1 138,0

86,2

Čistý stav hotovosti na začiatku účtovného obdobia

639,7

524,5

Čistý stav hotovosti na konci účtovného obdobia

1 777,7

610,7

 

 

 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti SES na adrese www.ses.com

 

 

Prehlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti

 

Táto správa nepredstavuje v žiadnej jurisdikcii, predovšetkým v USA, súčasť ponuky predaja alebo dojednania ponuky k nákupu, príp. investičné poradenstvo týkajúce sa cenných papierov spoločnosti SES, a nie je možné ju vykladať v tomto zmysle; tuto správu či jej časť tiež nie je možné použiť ako podklad pre uzavretie zmluvy či iného záväzku, príp. v súvislosti so zjednávaním zmlúv či záväzkov.

 

Spoločnosť SES, členovia jej predstavenstva, vedúci pracovníci a poradcovia, príp. iné osoby, nerobia a neurobia žiadne prehlásenie a neposkytujú záruku, výslovnú alebo predpokladanú, v súvislosti s presnosťou, úplnosťou alebo objektívnosťou informácií či názorov uvedených v tejto správe; kto sa na tieto informácie bude spoliehať, robí tak na vlastní riziko. Spoločnosť SES, členovia jej predstavenstva, vedúci pracovníci a poradcovia nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, ktorá priamo či nepriamo vznikne použitím tejto správy alebo jej obsahu, príp. v súvislosti s touto správou, bez toho, aby tým boli dotknuté vyššie uvedené prehlásenia.

 

Táto správa obsahuje prognózy budúceho vývoja. Všetky prehlásenia, okrem prehlásení uvádzajúcich historické fakty, obsiahnuté v tejto správe, vrátane, okrem iného, prehlásenia o finančnej pozícii spoločnosti SES, jej obchodnej stratégii, plánoch a cieľoch riadenia budúcej prevádzky spoločnosti (vrátane plánov rozvoja a cieľov týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti SES) sú prognózami budúceho vývoja. Tieto prognózy zahŕňajú známe i neznáme riziká, neistotu a iné významné faktory, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné hospodárske výsledky, výkon a úspechy spoločnosti  budú výrazne líšiť od budúcich hospodárskych výsledkov, výkonov a úspechov, priamo či nepriamo uvedených v týchto prognózach. Prognózy vychádzajú z celého radu predpokladov, týkajúcich sa spoločnosti SES a jej dcérskych a sesterských firiem, súčasných i budúcich obchodných stratégií a prostredia, v ktorom bude spoločnosť SES v budúcnosti pôsobiť; správnosť týchto predpokladov sa môže, avšak nemusí potvrdiť. Prognózy platia jedine k dátumu vydania tejto správy. Prognózy uvedené v tejto správe, ktoré sa týkajú minulých trendov alebo činností, nie je možné chápať tak, že tieto trendy nebo činnosti pretrvajú aj v budúcnosti. Spoločnosť SES a členovia jej predstavenstva, vedúci pracovníci a poradcovia sa nezaväzujú aktualizovať či revidovať prognózy, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí či iných faktorov.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Michaela Ivaničová
PRAM Consulting
+421 949 676 177
michaela.ivanicova@pram.sk

 


Sledujte nás na:

Twitteri:                             twitter.com/SES_Satellites
LinkedIn:                           www.linkedin.com/company/ses
Facebooku:                        www.facebook.com/SES.YourSatelliteCompany
YouTube:                           www.youtube.com/SESVideoChannel
Blog:                                 www.ses.com/blog
Galéria obrázkov:               www.ses.com/4245221/library
Štúdie SES:                       www.ses.com/18681915/white-papers

 

O spoločnosti SES

SES (NYSE Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) je vedúci satelitný operátor na svete, ktorého globálna satelitná flotila zahŕňa vyše 50 geostacionárnych satelitov. Spoločnosť poskytuje satelitné komunikačné služby pre vysielateľov, poskytovateľov multimediálneho obsahu, poskytovateľov mobilných, telekomunikačných a internetových služieb, ako aj pre ďalšie súkromné a vládne organizácie po celom svete.

Pre spoločnosť SES sú v satelitnom odvetví dôležité dlhotrvajúce obchodné vzťahy, vysoká kvalita služieb a maximálna profesionalita. Kultúrne odlišné regionálne tímy SES sú umiestnené po celom svete a úzko spolupracujú so zákazníkmi, aby splnili ich špecifické požiadavky na satelitnú kapacitu.

Spoločnosť SES vlastní podiel vo firme O3b Networks, ktorá sa špecializuje na budovanie satelitných sietí budúcej generácie, v rámci ktorých kombinuje satelitný dosah s optickou rýchlosťou prenosu dát.

Ďalšie informácie o spoločnosti SES nájdete na www.ses.com.