SES POTVRDZUJE ZÁVÄZOK ROZVOJA A MANIFESTU 5G

SES podporuje úzku spoluprácu medzi hlavnými zúčastnenými stranami s cieľom umožniť digitalizáciu európskej ekonomiky.

07 Júl 2016

LUXEMBURSKO, 7. júla 2016 – Spoločnosť SES S.A. (Parížska burza NYSE Euronext a Luxemburská burza: SESG) dnes oznámila svoju podporu „5G manifestu pre včasné zavedenie 5G v Európe“. Tento dokument a odporúčania kľúčových hráčov daného priemyslového odvetvia týkajúce sa 5G budú prerokované na stretnutí európskeho komisára Günthera H. Oettingera s CEO popredných telekomunikačných a infraštruktúrnych spoločností v Bruseli. Cieľom 5G manifestu je podpora efektívnej interakcie a spolupráce s vertikálami priemyslu, tvorba ekosystémov ako výsledok rozsiahlych demonštrácií systémov a vytvorenie na investície orientovaného strategického rámca - združujúceho kľúčových účastníkov s cieľom aj naďalej zabezpečiť pre Európu vedúce postavenie v oblasti digitálu v 5G.

„SES je pevne presvedčená o potenciáli Európy stať sa globálnym lídrom v oblasti 5G, čím by si kontinent zaistil hospodársky rast, udržateľnosť a vysoko kvalifikované pracovné miesta. Synergia kľúčových zainteresovaných strán je zásadná pre úspešné zavedenie 5G a satelit je kľúčovým stavebným kameňom globálneho, ziskového a inkluzívneho nasadenia 5G. Komunikačné satelity tak budú hrať hlavnú úlohu pri zavádzaní a rozširovaní dostupnosti 5G,“ povedal Karim Michel Sabbagh, prezident a CEO spoločnosti SES. „Ako zachládajúci člen európskeho 5G partnerstva medzi súkromným a verejným sektorom a ako jeden z hlavných prispievateľov k snahe priemyslu definovať akčný plán 5G dnes opäť potvrdzujeme svoju ochotu podporiť koordinované zavádzanie tejto pokročilej komunikačnej infraštruktúry.“

Pred plánovaným jednaním komisár pro digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther H. Oettinger uviedol: „Veľmi vítam 5G manifest a súčasné diskusie so skupinu špičiek priemyslu, ktoré nám pomôžu zamerať sa na kľúčové stimuly pre zaistenie vedúceho postavenia v 5G pre Európu. Na jeseň predložím akčný plán 5G.“

Akonáhle bude 5G nasadené, stane sa kľúčovým motorom digitalizácie európskej ekonomiky, pojímajúci rôznorodé komunikačné potreby priemyslových aplikácií, ako je vysoká rýchlosť, nízka latencia, odolnosť a všadeprítomnosť. Siete 5G budú slúžiť širokej škále odvetví, najmä automobilovému priemyslu, doprave, zdravotníctvu, energetike, výrobe a mediálnym a zábavným sektorom. Pre poskytnutie globálnej a škálovateľnej konektivity ďalšej generácie SES investovala do geosynchrónnych satelitov s vysokou priepustnosťou a O3b satelitov na strednej obežnej dráhe. Kombinácia vysoko výkonného celosvetového pokrytia geostacionárnych satelitov a nízkej latencie družíc na strednom orbite urýchli zavádzanie 5G.

Úplné znenie 5G manifestu a ďalšie informácie nájdete zde.

5G PPP štúdia “5G and Media & Entertainment”

5G tlačová správa “SES Strongly Advocates and Supports Future 5G Deployment in Europe”

5G PPP tlačová správa “5G key to revolutionizing industry and society”

5G PPP brožúra “5G empowering vertical industries”

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Michaela Ivaničová
PRAM Consulting
+421 949 676 177
michaela.ivanicova@pram.sk

 


Sledujte nás na:

Twitteri:                             twitter.com/SES_Satellites
LinkedIn:                           www.linkedin.com/company/ses
Facebooku:                       www.facebook.com/SES.YourSatelliteCompany
YouTube:                          www.youtube.com/SESVideoChannel
Blog:                               www.ses.com/blog
Galéria obrázkov:             www.ses.com/4245221/library
Štúdie SES:                      www.ses.com/18681915/white-papers

 

O spoločnosti SES

SES (NYSE Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) je vedúci satelitný operátor na svete, ktorého globálna satelitná flotila zahŕňa vyše 50 geostacionárnych satelitov. Spoločnosť poskytuje satelitné komunikačné služby pre vysielateľov, poskytovateľov multimediálneho obsahu, poskytovateľov mobilných, telekomunikačných a internetových služieb, ako aj pre ďalšie súkromné a vládne organizácie po celom svete.

Pre spoločnosť SES sú v satelitnom odvetví dôležité dlhotrvajúce obchodné vzťahy, vysoká kvalita služieb a maximálna profesionalita. Kultúrne odlišné regionálne tímy SES sú umiestnené po celom svete a úzko spolupracujú so zákazníkmi, aby splnili ich špecifické požiadavky na satelitnú kapacitu.

Spoločnosť SES vlastní podiel vo firme O3b Networks, ktorá sa špecializuje na budovanie satelitných sietí budúcej generácie, v rámci ktorých kombinuje satelitný dosah s optickou rýchlosťou prenosu dát.

Ďalšie informácie o spoločnosti SES nájdete na www.ses.com.