SES: FINANČNÉ VÝSLEDKY ZA TRETÍ KVARTÁL 2014

30 Okt 2014

Luxemburg, 31. októbra 2014 – Spoločnosť SES S.A. (NYSE Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) oznámila finančné výsledky za prvých deväť mesiacov ako aj tretieho kvartálu tohto roku končiace dňom 30. septembra 2014.

1. HLAVNÉ FINANČNÉ VÝSLEDKY

Rast v Q3 2014

Porovnanie s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku

Reportované

Pri konštantných výmenných kurzoch

Tržby

+2,1%

+4,7%

EBITDA

+4,0%

+6,0%

Rast tržieb ako aj zlepšená marža EBITDA stoja za 5,9% nárastom zisku skupiny.

 •  Tržby ku koncu  Q3 2014 – 1 406,6 milióna EUR, nárast o 4,7% pri konštantných výmenných kurzoch v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku
 • EBITDA ku koncu  Q3 2014 – 1 049,7 milióna  EUR nárast o 6,0% pri konštantných výmenných kurzoch v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku
 • Zlepšenie marže EBITDA na úroveň 74,6% (2013: reportovaná úroveň 73,7% pri konštantných výmenných kurzoch)
 • Zisk skupiny ku koncu  Q3 2014 sa zvýšil o 5,9% na 437,9 milióna EUR
 • Úprava rastu tržieb pre fiškálny rok 2014 na úroveň 4%, úprava rastu EBITDA na úroveň 5%
 • Očakávaná trojročná úroveň ukazovateľa CAGR pre tržby a EBITDA približne 4%

Spoločnosť SES stabilne udržuje dlhodobý rast

 •  Rozširuje základný DTH biznis zabezpečením práv k dvom novým orbitálnym pozíciám v Brazílii
 • Až 5 nových satelitov má byť vypustených do konca roku 2017, vrátane 3 satelitov, ktoré rozšíria pokrytie krajín v regióne Ázia-Tichomorie ako aj v Latinskej Amerike
 • Súvaha uzavretá s podielom čistého dlhu k EBITDA na úrovni 2,87x (Q3 2013: na úrovni 3,01x)
  • Plne chránené zazmluvnené objednávky vo výške 7,3 miliardy EUR
  • Krátkodobý dopad majú pretrvávajúce automatické rozpočtové škrty vlády v Spojených štátoch amerických, meškanie vypustenia satelitu ASTRA 2G a zníženie výkonu satelitu AMC-16, tieto faktory sú zohľadnené v rámci ukazovateľa EBITDA

 

Karim Michel Sabbagh, prezident a CEO spoločnosti SES, hovorí:

„Ku koncu tretieho kvartálu zaznamenala spoločnosť SES silný rast v západnej Európe ako aj na medzinárodných trhoch, k pozitívnemu výsledku prispel aj rozvoj na kľúčových cieľových trhoch ako aj v rámci obchodných vertikál. Obstaranie satelitu SES-11, ktoré sme oznámili v septembri tohto roku, rozširuje naše dlhodobé strategické partnerstvo so spoločnosťou EchoStar. Platforma HD+ dostupná v Nemecku práve oslávila 5. výročie od svojho spustenia, pričom túto službu využívajú už takmer 3 milióny domácností. Spoločnosť O3b Networks, v ktorej má SES významný podiel, vstúpila do komerčnej prevádzky 1. septembra 2014 a je na dobrej ceste ku koncu roka aktivovať väčšinu zo svojich približne tridsiatich angažovaných klientov.

Naším cieľom je dosiahnuť rast prostredníctvom komerčného využitia satelitnej kapacity nedávno vypustených najmodernejších satelitov v rôznych regiónoch a zároveň maximalizovať výhody, ktoré vyplývajú z našej silnej finančnej a prevádzkovej pozície. Z krátkodobého hľadiska ovplyvnili vývoj tržieb externé faktory. Náš sústavný cieľ optimalizovať prevádzku sa odrazil na zlepšenej marži a znamenal silnú EBITDA-u. Vzhľadom na tieto externé faktory sme upravili aj vyhliadky na celý fiškálny rok 2014.

Spoločnosť SES si v rámci svojich hlavných biznis aktivít udržuje stabilné postavenie v mediálnom prostredí aj do budúcnosti. Naša stratégia budovať silné orbitálne pozície pre DTH služby sa vypláca a pomocou inovácií neustále vytvárame nové príležitosti, ktorými podporujeme náš dlhodobý rast ziskovosti.“

 

2. PREHĽAD FINAČNÝCH VÝSLEDKOV

 Prehľad finančných výsledkov ku koncu tretieho kvartálu

 • Tržby vzrástli o 4,7% pri konštantných výmenných kurzoch
 • EBITDA vzrástla o 6,0% pri konštantných výmenných kurzoch
 • Prevádzkový zisk vzrástol o 6,5% pri konštantných výmenných kurzoch

Reportované tržby dosiahli ku koncu tretieho kvartálu výšku 1 406,6 milióna EUR, čo predstavovalo rast o 2,1% v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku, resp. o 4,7% pri konštantných výmenných kurzoch. Kľúčovým faktorom bol organický infraštruktúrny rast na európskych a medzinárodných trhoch v kombinácii so silnými finančnými výsledkami dosiahnutými v oblasti poskytovania služieb v Európe. Predaj 8 transpondérov spoločnosti Eutelsat, ktorý bol súčasťou komplexnej dohody uzavretej v januári 2014, sa významne podieľal na celkovom raste v Európe o 11,2% pri konštantných výmenných kurzoch. Rast na medzinárodných trhoch o 7,3% pri konštantných výmenných kurzoch odráža vysoký dopyt po novej satelitnej kapacite v týchto regiónoch.

Prevádzkové náklady dosiahli úroveň 356,9 milióna EUR, čo predstavuje pokles o 3,3% reportovaný (resp. zvýšenie o 1,2% pri konštantných výmenných kurzoch). Ich výšku ovplyvnili najmä variabilné náklady spojené so zvýšenými tržbami zo služieb.

Reportovaná EBITDA sa zvýšila na 1 049,7 milióna EUR, čo predstavuje rast o 4% reportovaný (resp. o 6,0% pri konštantných výmenných kurzoch), pričom zvýšené tržby kompenzovali limitované zvýšenie variabilných nákladov. Celková marža EBITDA sa zlepšila na úroveň 74,6% (v roku 2013 pri konštantných výmenných kurzoch dosiahla úroveň 73,7%), čo reflektovalo zlepšenia ako na strane robustnej marže na infraštruktúru, tak aj na strane dodatočných tržieb generovaných medzi prevádzkami infraštruktúry a služieb. Marža na infraštruktúru dosiahla úroveň 84,2% (v roku 2013 pri konštantných výmenných kurzoch dosiahla úroveň 83,7%) a agregovaná marža na služby predstavovala úroveň 16,2% (v roku 2013 pri konštantných výmenných kurzoch dosiahla úroveň 16,3%).

Reportované odpisy a amortizácia sa zvýšili z 382,4 milióna EUR na 393,2 milióna EUR v medziročnom porovnaní, čo predstavovalo zvýšenie o 2,8% (resp. o 5,1% pri konštantných výmenných kurzoch).

Prevádzkový zisk sa zvýšil zo 626,9 milióna EUR na 656,5 milióna EUR, čo predstavuje reportované zvýšenie o 4,7%, resp. o 6,5% pri konštantných výmenných kurzoch.

Reportované čisté finančné poplatky sa znížili o 2,3% na 124,5 milióna EUR (v roku 2013: 127,4 milióna EUR), čo odráža činnosti spojené s refinancovaním v rokoch 2013 a 2014, ako aj nižšie cenové úpravy, ktoré vo vyššej miere kompenzovali redukciu úrovne kapitalizovaných úrokov v dôsledku znížených satelitných aktivít v oblasti obstarávania.

Daňové poplatky sa zvýšili o 8,6 milióna EUR na 75,2 milióna EUR, čo predstavovalo efektívny daňový podiel vo výške 14,1% (v roku 2013: 13,3%).

Podiel na strate týkajúci sa spoločníkov dosiahol výšku 17,2 milióna EUR (v roku 2013: 18,7 milióna EUR), ktorý sa primárne vzťahoval na podiel SES v spoločnosti O3b Networks.

Čistý zisk pripadajúci na akcionárov spoločnosti SES vzrástol zo 413,4 milióna EUR na 437,9 milióna EUR, čo znamenalo zvýšenie o 5,9% na reportovanej úrovni v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2013.

Podiel čistého dlhu k EBITDA bol k 30. septembru 2014 na úrovni 2,87x (30. september 2013: 3,01x).

Ku koncu septembra bol stav plne chránených zazmluvnených objednávok na úrovni 7,3 miliardy EUR, čo je približne štvornásobok tržieb skupiny v roku 2013.

 

3. Geografický trhový segment - Európa

Tržby v rámci Európy vzrástli o 11,2% na 757,8 milióna EUR pri konštantných výmenných kurzoch, najmä vďaka novým dohodám o využívaní satelitnej kapacity podpísaných so zákazníkmi ešte roku 2013 (vrátane Sky Deutschland), priaznivému vývoju platformy HD+ v Nemecku, ako aj novému biznisu, ktorý bol dohodnutý a zazmluvnený tento rok.

Významným prínosom rastu tržieb v prvom polroku 2014 bol predaj 8 transpondérov spoločnosti Eutelsat na orbitálnej pozícii 28,5°E, ako súčasť komplexnej dohody podpísanej v januári 2014.

Realizácia Ultra HD vysielania cez satelit bola prezentovaná počas tohtoročného veľtrhu IBC v septembri, išlo o živé vysielanie cez satelity ASTRA na orbitálnej pozícii 19,2°E. V rámci tohto vysielania bola využitá kompresia HEVC, obsah bol chránený systémom podmieneného prístupu (CAS), pričom televízny signál bol prijímaný priamo na Ultra HD televízor od Samsungu. Išlo len o jednu z ukážok, ktoré uskutočnila spoločnosť SES v rámci odvetvových podujatí, a ktorá zároveň prezentovala pokročilý vývoj rôznych častí Ultra HD ekosystému, ktorý je predpokladom pre jeho úspešné zaradenie do ponuky pre koncového spotrebiteľa.

Spoločnosť SES aj naďalej pokračuje  v rozvoji biznisu v regióne strednej a východnej Európy, kde sa jej ponuka významne rozšírila o satelitnú kapacitu vďaka novo vypustenému satelitu ASTRA 5B.

Celá správa o finančných výsledkoch spoločnosti SES k 30. septembru 2014 je k dispozícii tu.

 

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Daša Tkáčová, Pavel Ďurík
Grayling Slovakia
+ 421 2 5920 1405 / +421 2 5920 1408
dasa.tkacova@grayling.com, pavel.durik@grayling.com

Sledujte nás na:
Twitteri: https://twitter.com/SES_Satellites
Facebooku: www.facebook.com/ASTRA.CZSK
YouTube: www.youtube.com/SESVideoChannel
Blogu: http://en.ses.com/4243715/blog

Obrázky a videá nájdete na: www.ses.com/4245221/library

 

 

O spoločnosti SES
SES je vedúci satelitný operátor na svete, ktorého globálny satelitný systém zahŕňa vyše 50 geostacionárnych satelitov. Spoločnosť poskytuje satelitné komunikačné riešenia pre vysielateľov, poskytovateľov multimediálnych, mobilných, telekomunikačných a internetových služieb, ako aj pre ďalšie súkromné a vládne organizácie po celom svete.

Pre spoločnosť SES sú dôležité dlhotrvajúce obchodné vzťahy, vysoká kvalita služieb a maximálna profesionalita vo vysielacom odvetví. Kultúrne odlišné regionálne tímy SES sú umiestnené po celom svete a úzko spolupracujú so zákazníkmi, aby splnili ich požiadavky v oblasti poskytovania satelitného prenosu a služieb.

SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) vlastní podiely v spoločnostiach Ciel v Kanade, Quetzsat v Mexiku a tiež strategický podiel v začínajúcej spoločnosti O3b Networks zameranej na satelitnú infraštruktúru. Ďalšie informácie o spoločnosti SES nájdete na www.ses.com.