SPOLOČNOSTI SES A EUTELSAT UKONČILI SVOJ SPOR A UZAVRELI SÉRIU DOHÔD TÝKAJÚCICH SA ORBITÁLNEJ POZÍCIE 28,5 STUPŇA VÝCHODNE

29 Jan 2014

Luxemburg/Paríž, 30. januára 2014 – Spoločnosti SES (NYSE Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) a Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) oznámili, že vzájomne uzavreli sériu dohôd, na základe ktorých došlo ku komplexnému urovnaniu súdneho konania týkajúceho sa práva podnikať na orbitálnej pozícii 28,5 stupňa východne (28,5°E) a takisto zahŕňa kroky dlhodobej komerčnej a frekvenčnej koordinácie.

Prvá dohoda ukončila arbitrážne konanie medzi spoločnosťami Eutelsat a SES, ktoré sa začalo v októbri 2012 pri Medzinárodnej obchodnej komore (ICC) v Paríži. Spor sa týkal práva využívať frekvenčné spektrum 500 MHz na orbitálnej pozícii 28,5°E. Eutelsat ukončil prevádzku služieb v tomto spektre 3. októbra 2013 a spoločnosť SES od tohto dátumu začala využívať spomínané spektrum. Spor o toto užívacie právo sa teraz vyriešil, pričom SES pokračuje v prevádzkovaní svojich satelitov na tejto pozícii a nezávisle od toho Eutelsat komerčne využíva časť kapacity na frekvenciách, ktoré boli predmetom sporu.

Na základe druhej dohody medzi oboma spoločnosťami, Eutelsat podpísal dlhodobú zmluvu o využívaní satelitnej kapacity prostredníctvom satelitnej flotily SES na orbitálnej pozícii 28,5°E. Eutelsat bude komerčne využívať prostredníctvom flotily SES frekvenciu 125 MHz (8 transpondérov) zo spornej frekvencie 500 MHz. Eutelsat bude tiež komerčne využívať prostredníctvom flotily SES frekvenciu 250 MHz (12 transpondérov), ktorá nebola predmetom právnych konaní. Všetkých 20 transpondérov bude prevádzkovaných na troch nových satelitoch, ktoré spoločnosť SES uvádza do prevádzky na pozíciách 28,2/28,5°E – ide o satelity ASTRA 2F, ASTRA 2E a ASTRA 2G – prvé dva spomínané satelity už boli vypustené do vesmíru a sú už v plnej prevádzke, satelit ASTRA 2G bude vypustený do vesmíru v priebehu roka.

Tretia dohoda medzi oboma spoločnosťami rieši technickú otázku frekvenčnej koordinácie na základe pravidiel Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). Umožní obidvom stranám optimalizované využívanie spomínaného frekvenčného spektra na niekoľkých orbitálnych pozíciách, ktoré pokrývajú Európu, Blízky východ a Afriku. Dohoda z technického hľadiska potvrdzuje a objasňuje geografické pokrytie a úroveň sily prenosu frekvencií na týchto orbitálnych pozíciách.

„Spomínané dohody so spoločnosťou Eutelsat vytvárajú bezpečný rámec pre prevádzku satelitných služieb na veľkých trhoch z pohľadu vysielania a prenosu dát v Európe, na Blízkom východe a v Afrike,“ hovorí Romain Bausch, prezident a CEO spoločnosti SES. „Sú prospešné pre celé odvetvie a predovšetkým pre našich zákazníkov a koncových používateľov, ktorým sú poskytované optimálne satelitné služby. Tieto dohody umožnia spoločnosti SES naplno využiť investície do samotných satelitov ako aj do celej flotily a tiež efektívne prevádzkovať svoje aktíva a frekvenčné spektrum. Teraz sa môžeme zamerať na ďalšie komerčné využitie našej satelitnej kapacity a zabezpečovanie skvelých služieb pre zákazníkov a používateľov na celom svete.“

Michel de Rosen, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Eutelsat, povedal: „So zreteľom na naše kľúčové ciele – dodávať klientom dokonalé služby a optimalizovať využívanie frekvenčného spektra, Eutelsat a SES zvolili pragmatický a obchodný prístup pri dosiahnutí tohto urovnania. Podpísané dlhodobé dohody objasňujú podmienky na prevádzku bez rušivých elementov v oblasti frekvencií, umožňujú obidvom spoločnostiam nezávisle od seba rozvíjať komerčné aktivity v konkurenčnom prostredí. Cieľom Eutelsatu je poskytovanie inovatívnych služieb na jednej z najživších orbitálnych pozícií na televíznom trhu. Eutelsat môže naďalej zlepšovať produktivitu svojich zdrojov na orbite a tiež budúcich investícií.“

 

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Markus Payer
SES
Tel : +352 710 725 500
Markus.Payer@ses.com
Vanessa O’Connor
Eutelsat Communications
Tel : +33 1 53 98 37 91
voconnor@eutelsat.fr

Yves Feltes
SES
Tel. +352 710 725 311
Yves.Feltes@ses.com

Lokálny kontakt:
Daša Tkáčová, Pavel Ďurík
Grayling Slovakia
+ 421 2 5920 1405 / +421 2 5920 1408
dasa.tkacova@grayling.com, pavel.durik@grayling.com

 

Sledujte nás na:
Twitteri: https://twitter.com/SES_Satellites
Facebooku: www.facebook.com/ASTRA.CZSK
YouTube: www.youtube.com/SESVideoChannel
Blogu: http://en.ses.com/4243715/blog

Obrázky a videá nájdete na: www.ses.com/4245221/library


O spoločnosti SES
SES je vedúci satelitný operátor na svete, ktorého globálny satelitný systém zahŕňa 55 geostacionárnych satelitov. Spoločnosť poskytuje satelitné komunikačné riešenia pre vysielateľov, poskytovateľov multimediálnych, mobilných, telekomunikačných a internetových služieb, ako aj pre vládne organizácie po celom svete. Pre SES sú dôležité dlhotrvajúce obchodné vzťahy, vysoká kvalita služieb a maximálna profesionalita vo vysielacom odvetví. Kultúrne odlišné regionálne SES tímy sú umiestnené po celom svete a úzko spolupracujú so zákazníkmi, aby splnili ich požiadavky v oblasti poskytovania satelitného prenosu a služieb. SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) vlastní a prevádzkuje satelitný systém ASTRA. Vlastní tiež podiely v spoločnostiach Ciel v Kanade, Quetzsat v Mexiku a tiež strategický podiel v začínajúcej spoločnosti O3b Networks zameranej na satelitnú infraštruktúru. Ďalšie informácie o spoločnosti SES nájdete na www.ses.com

O spoločnosti Eutelsat Communications
Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, ISIN code: FR0010221234) je jedným z vedúcich a najskúsenejších operátorov v oblasti komunikačných satelitov. Spoločnosť vznikla v roku 1977. Poskytuje kapacitu na 34 satelitoch svojim klientom, vrátane vysielateľov, ich asociácií, prevádzkovateľov platenej televízie, poskytovateľov video, dátových a internetových služieb, podnikov a vládnych organizácií. Flotila satelitov Eutelsatu poskytuje úplné pokrytie Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázijsko-Tichomorského regiónu a tiež Severnej a Latinskej Ameriky, pričom zabezpečuje video a dátovú komunikáciu, širokopásmový prenos, komunikáciu pre vládne organizácie bez ohľadu na to, kde sa nachádza koncový používateľ. Centrála spoločnosti je v Paríži s pobočkami a sieťou pozemnej infraštruktúry (teleportov) po celom svete. Eutelsat zamestnáva 1000 mužov a žien z 32 krajín, odborníkov vo svojich oblastiach, ktorí pracujú so zákazníkmi s cieľom zabezpečiť služby najvyššej kvality. Viac informácií o Eutelsate nájdete na stránke www.eutelsat.com